Refractories Eldfasta material

Vi representerar IPS Ceramics som är världens största producent av komplexa, eldfasta produkter som tas fram med hjälp av avancerad gjutning, pressning eller extruderande processer.

Produkterna är ofta baserade på Korderit som ger en låg och jämn termisk expansion samt Mullit, det enda material bestående av aluminium och kvarts som är stabilt i höga temperaturer. Vi har också hela bredden av SiC-produkter, från lerbunden till sillikoninnehållande SiC, med små toleranser och utmärkta belastningsegenskaper som samtidigt är kemiskt stabila i aggressiv atmosfär och hög temperatur.

I sortimentet finns bl.a. balkar, rullar, kylpipor, munstycken, deglar, plattor och mycket mer.

Det finns inga produkter att visa i denna kategori.