Advanced Materials Avancerade material

Vi representerar idag några av världens största tillverkare av  ugnar och eldfasta produkter och kan därför erbjuda intressanta lösningar för många olika typer av applikationer inom pulvermetallurgi och teknisk keramik.

Programmet omfattar elektriska ugnar och gasugnar som kan arbeta i både oxiderande och reducerande atmosfär, skyddsgaser eller i vakuum.

Från små laboratorieugnar till helautomatiska vagnugnar med avancerade ventilationssystem, vi finns med dig hela vägen.

Tillsammans med våra professionella samarbetspartners tar vi fram en lösning som passar dig
.