Tillsatser

Keramiska tillsatser Keramiska tillsatser

Kemiska additiver för keramik utgör en viktig del i hanteringen av olika råmaterial för att uppnå reproducerbara resultat och kunna tillverka produkter av hög kvalitet genom de olika faserna i preparering, formning, glasering och dekorering.

Bredden av tillsatsmedel är enorm och omfattar produkter som t.ex. lim för Glasyrer och Engober, Deflockulanter och ställmedel för preparering av massor samt tillsatser och släppmedel för gips.

Alla dessa produkter är, var och en, anpassade för de olika tekniska stegen för t.ex. anpassning av de definierade, reologiska egenskaperna eller for dispergering, plasticering och bindning.

Det finns inga produkter att visa i denna kategori.